Wat is EFT?

EFT is de afkorting voor Emotional Freedom Techniques, oftewel de ‘techniek van de emotionele vrijheid’. Deze methode werd in de jaren 90 van de vorige eeuw door de Amerikaan Gary Craig ontwikkeld. EFT is een stressreductie techniek en heeft aan de ene kant veel raakvlakken met Acupunctuur (zonder naalden) en aan de andere kant met EMDR.

Bij EFT tik je met je vingertoppen op specifieke punten op je lichaam terwijl je je concentreert op je fysieke of psychische pijn.
Je koppelt hierdoor de stressreactie los van de (herinnering aan de) gebeurtenis en lost dan de klachten op.

EFT werkt bij angst, paniek, woede, fobieën, trauma’s, pijn en verdriet. EFT werkt opmerkelijk zacht, goed, snel, is veilig en het resultaat is over het algemeen blijvend. Ook fysieke klachten kunnen aanzienlijk verbeteren of verdwijnen.

Onderzoek toont aan dat langdurige stress het immuunsysteem verzwakt. Langdurige stress verhoogt het risico op o.a. depressie, hart- en infectieziekten. Met EFT is het mogelijk het teveel aan stress uit je systeem te halen en daardoor een gezonder en lichter leven leiden.

Stel je bent bang voor honden;
Je ziet een hond en het eerste wat gebeurt is dat er een deel van je lichaam verkrampt. Pas daarna volgt de gedachte, ‘oh help een hond’ en de rest van jouw angstreactie volgt. Stresshormonen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je kunt overleven door te vechten of vluchten; de hartslag en bloeddruk gaat omhoog, de mond wordt droog, spieren spannen zich, de spijsvertering gaat op een laag pitje en ook je immuunsysteem wordt zwak.

Met behulp van EFT gaan we stapsgewijs die verkramping en andere fysieke verschijnselen neutraliseren. De stappen zullen bestaan uit zoeken naar de oorzaak van de angst en de situaties die daarmee samenhangen, die vervolgens stressvrij maken, en zeer geleidelijke exposure.
Na een succesvolle behandeling zal een volgende keer dat je een hond ziet je lichaam ontspannen blijven en stresshormonen worden niet meer aangemaakt. Hierdoor wordt de (angst)keten doorbroken.